दिशानिर्देश

कुल अवलोकित संख्या 2673

ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण 2021-22  ( PDF Size - 4.21 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1385

ज़िला स्तरीय आमुखीकरण 2021-22  ( PDF Size - 3.33 MB)

कुल अवलोकित संख्या 5914

बाल समारोह 2021-22  ( PDF Size - 5.08 MB)

कुल अवलोकित संख्या 5421

आपणी लाड़ो 2021-22  ( PDF Size - 3.64 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1975

स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स 2021-22  ( PDF Size - 3.39 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1291

थेरेपिटिक सर्विसेस 2021-22  ( PDF Size - 8.1 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1830

संदर्भ कक्ष 2021-22  ( PDF Size - 5.05 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1468

मॉडल संदर्भ कक्ष 2021-22  ( PDF Size - 4.22 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1168

मेडिकल असेसमेंट कैंप 2021-22  ( PDF Size - 4.97 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1907

एस्कॉर्ट भत्ता 2021-22  ( PDF Size - 3.75 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1347

रीडर भत्ता 2021-22  ( PDF Size - 3.42 MB)

कुल अवलोकित संख्या 2830

ट्रांसपोर्ट भत्ता-2021-22  ( PDF Size - 3.9 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1259

Postponed Interview for AEN and JEN  PDF Size -56 KB)

कुल अवलोकित संख्या 2775

Mentor Teacher Handbook 2020-21  ( PDF Size - 24.28 MB)

कुल अवलोकित संख्या 2131

NISHTHA GUIDELINE 2020-21  ( PDF Size - 4.58 MB)