दिशानिर्देश

कुल अवलोकित संख्या 2569

ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण 2021-22  ( PDF Size - 4.21 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1302

ज़िला स्तरीय आमुखीकरण 2021-22  ( PDF Size - 3.33 MB)

कुल अवलोकित संख्या 5824

बाल समारोह 2021-22  ( PDF Size - 5.08 MB)

कुल अवलोकित संख्या 5308

आपणी लाड़ो 2021-22  ( PDF Size - 3.64 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1888

स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स 2021-22  ( PDF Size - 3.39 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1209

थेरेपिटिक सर्विसेस 2021-22  ( PDF Size - 8.1 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1752

संदर्भ कक्ष 2021-22  ( PDF Size - 5.05 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1394

मॉडल संदर्भ कक्ष 2021-22  ( PDF Size - 4.22 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1098

मेडिकल असेसमेंट कैंप 2021-22  ( PDF Size - 4.97 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1810

एस्कॉर्ट भत्ता 2021-22  ( PDF Size - 3.75 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1261

रीडर भत्ता 2021-22  ( PDF Size - 3.42 MB)

कुल अवलोकित संख्या 2747

ट्रांसपोर्ट भत्ता-2021-22  ( PDF Size - 3.9 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1194

Postponed Interview for AEN and JEN  PDF Size -56 KB)

कुल अवलोकित संख्या 2528

Mentor Teacher Handbook 2020-21  ( PDF Size - 24.28 MB)

कुल अवलोकित संख्या 2062

NISHTHA GUIDELINE 2020-21  ( PDF Size - 4.58 MB)